Qui Som

Unió Catalana de BikeTrial

La Unió Catalana de BikeTrial és l’enitat de qui depen tota l’activitat del BikeTrial a Catalunya i la que regula aquest esport en territorio català.

La BUC està reconeguda oficialment com la Unió Nacional de BikeTrial que representa Catalunya (BikeTrial National Union) pels organismes internacionals de l’esport, la BikeTrial International Union (BIU) i la European BikeTrial Union (EBU) des de l’any 2009, i n’és membre actiu amb veu i vot a l’Assemblea General de la BIU, òrgan decisori del BikeTrial arreu del món.

La BUC està inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquest reconeixement hem pogut crear la Selecció Catalana Internacional i participar a les diferents proves internacionals representant a Catalunya. Des de l’any 2010 que porta activa.

Junta Directiva

Actualment, la Junta de la BUC està composada per:

 • President:
  Jordi Casablanca
 • Vicepresidenta:
  Laura Pons
 • Secretari:
  Jaume Mallén
 • Tresorer:
  Josep Casablanca
 • Vocals:
  José Guerrero, Eloi Ortuño